4.1. Express Framework

Express, web ve mobil uygulamalar geliştirmek için minimal ve esnek bir Noje.js web uygulama çatısıdır. Node.js tabanlı web uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır. En temel özellikleri:

  • HTTP İstekleri’ne yanıt vermek için ara katmanları ayarlamanıza izin verir.
  • HTTP metot ve URL’ye bağlı olarak farklı eylemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yönlendirme tablosu tanımlar. (Daha anlamlı URL’ler üretilir.)
  • Argümanları şablonlara aktarmayı temel alan HTML sayfalarını dinamik olarak işlemeyi sağlar.

Express Yükleme

Daha önce anlatılan npm kullanarak Express modülü yüklemeliyiz. Visual Studio için konu 1.4’e bakabilirsiniz. Ayrıca, Visual Studio Express’i bir proje olarak kurmanıza olanak sağlar. Visual Studio üzerinden bir Express uygulaması bir sonraki bölümde anlatılacaktır. Şimdi Console-Terminal ekranı üzerinden kurulumu anlatalım.

Visual Studio Code’a bir klasör açıp bağlandıktan sonra Terminal bölümünde yeni bir Terminal açıp aşağıdaki satırları çalıştırabilirsiniz. Ardından, .js uzantılı dosyalarınızı derlemeye başlayabilirsiniz.

Yukarıdaki komut, yüklemeyi yerel olarak node_modules dizinine kaydeder ve node_modules içinde bir dizin oluşturur. Aşağıdaki önemli modülleri de ekspres ile birlikte kurmanız önerilir. Bu modüller:

  • body-parser − JSON, Raw, Text ve URL işlemek için Node.js ara katmanıdır.
  • cookie-parser − Cookie başlıklarını ayrıştırın ve req.cookie üzerinden cookie’leri oluşturun/güncelleyin.
  • multer − Dosya gönderimleri yapmak için Node.js ara katmanıdır.

Merhaba Express

Aşağıdaki, sunucuyu başlatıp 8081 portu dinleyen basit bir Express uygulaması kodu vardır. Bu kod ana sayfaya bulunulan istek için “Merhaba Node.js Dunyasi” cevabı verir. Diğer sayfalara yapılan istekler “404 Not Found” hatası üretilir.

express modülü yüklendikten sonra express() metodu bir express uygulaması başlatılır. app.get metodunda “/” hangi sayfaya yapılan isteğin yazıldığı kısımdır. “/” ana sayfa olarak düşünülebilir. Bu metot, req ve res değişkenlerine sahiptir. req değişkeni gelen istekler ve res ise cevaplar için kullanılır. Burada res.send metodu ile “Merhaba Node.js Dunyasi” yazısı gelen isteme cevap olarak gönderilecektir. Son aşamada app.listen metodu ile 8081 portu dinleyen bir sunucu üretilir. Kodu çalıştırdıktan sonra web tarayıcınızı açıp “http://127.0.0.1:8081/” yazıp enter tuşuna basın.