4.1.1.2. Express – Response Nesnesinin Özellikleri ve Metotları

res nesnesi HTTP isteğine karşı bir Express uygulaması tarafından gönderilen HTTP cevabı temsil eder.

Response Nesnesinin Özellikleri

  • res.app – Bu özellik ara katman kullanan express uygulamasının örneğine bir referans tutar.
  • req.headerSent – Eğer uygulama cevap için HTTP header gönderirse bu bilgi Boolean bir özellikte gösterilir.
  • req.locals – İsteğe cevap yerel değişkenler içeren bir nesne.

Response Nesnesi Metotları

res.append(field [, value])

Bu metot, HTTP response header alanına belirli bir değer ekler.

res.attachment([filename])

Bu metot HTTP cevabında ek bir dosya olarak göndermek için kullanılır.

res.cookie(name, value [, options])

Bu metot cookie name’nin değerine veri göndermek için kullanılır. Bu değerin parametresi bir metin veya JSON formatına çevrilmiş bir nesne olabilir. Örneğin:

res.clearCookie(name [, options])

Bu metot belirli bir isme sahip cookie’yi temizlemek için kullanılır.

res.download(path [, filename] [, fn])

Bu metot, dosyadaki yolu bir “ek” olarak transfer etmek için kullanılır. Tipik olarak, tarayıcılar kullanıcıya indirme isteğinde bulunur.

res.end([data] [, encoding])

Bu metot yanıtı sonlandırmak için kullanılır.

res.format(object)

Bu metot, varsa istek nesnesininde Accept HTTP header konusunda içerik aktarma için kullanılır.

res.get(field)

Bu yöntem, alan tarafından belirtilen HTTP response üstbilgisini döndürmek için kullanılır.

res.json([body])

Bu metot bir JSON cevabı göndermek için kullanılır.

res.jsonp([body])

Bu metot JSONP (JSON with padding) desteğiyle bir JSON cevabı göndermek için kullanılır. JSONP, istemciden farklı bir alanda bulunan bir sunucudaki verileri istemek için kullanılır.

res.links(links)

Bu metot yanıtın Link HTTP başlık alanı doldurmak için parametre özellikleri olarak sağlanan bağlantılara katılmak için kullanılır.

res.location(path)

Bu yöntem, belirlenen yol parametresini temel alan Location HTTP header alanı cevap belirlemek için kullanılır.

res.redirect([status,] path)

Bu metot belirlenen HTTP status kodu ile belirlenen bir yoldan türetilmiş URL’yi yönlendirmek için kullanılır.

res.render(view [, locals] [, callback])

Bu yöntem bir görünümü (view) oluşturmak için kullanılır ve oluşturulan HTML metnini istemciye gönderir.

res.send([body])

Bu yöntem, HTTP cevabını göndermek için kullanılır.

res.sendFile(path [, options] [, fn])

Bu yöntem dosyayı verilen yoldan aktarmak için kullanılır. dosya adının uzantısına dayandırarak Content-Type cevabı HTTP header alanını ayarlar.

res.sendStatus(statusCode)

Bu metot, cevap içeriğini HTTP status kodunu statusCode ayarlamak ve kendi metin görünümünü ayarlamak için kullanılır.

res.set(field [, value])

Bu metot, HTTP header alanının cevabının değerini ayarlamak için kullanılır.

res.status(code)

Bu metot, cevap için HTTP statüsü ayarlamak için kullanılır.

res.type(type)

Bu metot, Content-Type HTTP header’a MIME type ayarlamak için kullanılır.