4.1.5. Express – POST metodu

Bu bölümde, iki değeri HTML FORM POST metodu kullanarak istemci tarafından sunucu tarafına aktarmak için basit bir örnek anlatılacaktır. Girdiyi yönetmek için server.js içinde process_post yönlendirmede kullanılacaktır.

Yukarıdaki dosyanın ismi index2.htm olsun. Gelen GET isteği process_post üzerine (form action özelliğine bakın) yönlendireceğiz.

POST işlemi sonucu sunucu tarafına gelen verilerin ayrıştırılabilmesi için “body-parser” modülü kullanılmıştır.