0. Node.js

Node.js, Google Chrome'un JavaScript V8 motoru üzerine yapılmış çok güçlü bir JavaScript tabanlı bir platformdur. Video akışı siteleri, tek sayfalık…

4.2. RESTful API

REST, REpresentational State Transfer (Temsili Durum Aktarımı) anlamına gelir. REST, w3c standartlarına dayalı bir mimaridir ve HTTP protokolünü kullanır. REST kurallarını…