4.1.7. Express- Cookie (Çerez) Yönetimi

“cookie-parser” modülünü kullanıp, bir Node.js sunucusuna çerezleri gönderebilir ve yönetebilirsiniz. Basit bir kodla, istemci tarafından gönderilen tüm çerezleri yazdırmanın basit bir örneğini yapalım.