3. Node.js Kavramları: Sunucu Tarafı

Node.js öğrenirken bir sunucu ve istemci sistemi kurmadan önce sunucu tarafındaki temel kavramlar üzerinde bilgi sahibi olmalıyız. Bu bölümde aşağıdaki kavramlar üzerine bilgi verilecektir.

  • Callback Kavramı
  • Event (Olay) Döngüsü
  • EventEmitter Sınıfı
  • Buffer
  • Stream
  • Dosya sistemi
  • Global Nesneler
  • Yardımcı Modüller