4.1.1. Express – Request & Response

Express uygulaması, request ve response nesnelerin ait parametreleri callback fonksiyonunda kullanır. 

  • Request (İstek) Nesnesi – Bu nesne, HTTP isteğini temsil eder ve istek sorgu dizesi, parametreler, body, HTTP üstbilgileri ve benzeri özelliklere sahiptir.
  • Response (Cevap) Nesnesi – Bu nesne, bir Espress uygulamasının bir HTTP isteği aldığında gönderdiği HTTP cevabını temsil eder.

Bu parametreler için “req” ve “res” kısaltmalarını kullanabilirsiniz. Bir önceki web sayfasındaki app.get metodunu tekrar inceleyebilirsiniz.

Linklere tıklayarak konu request ve response nesnelerinin özelliklerini ve metotları inceleyebilirsiniz.