03.15. Typed Arrays

ES6 typed arrays dizi benzeri nesnelerdir ve ikili verilere erişmek için bir mekanizma sağlar. Bildiğiniz gibi, Array nesneleri dinamik olarak büyür ve küçülür ve herhangi bir JavaScript değerine sahip olabilir. JavaScript engine’leri, bu dizilerin hızlı olması için optimizasyonlar yapar. Ancak, web uygulamaları gitgide daha güçlü hale geldikçe, ses ve video manipülasyonu, WebSockets kullanarak verilere erişim, vb. bibi özellikler eklenmesi ile bu yapının daha iyi hale getirilmesi amaçlandı. ES6 Typed arrays, web uygulamaları ile birlikte network protokolleri, şifreleme algoritmaları ve dosya işlemleri gibi isteğe bağlı byte-tabanlı veri yapılarını destekler.

Bu konuyu basit bir örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım.

C’deki struct yapıya benzer bir sınıf oluşturduk. Ancak bu öncelikle bir buffer tanımladık ve bu buffer adresi üzerine üç farklı veri tipi ekledik. Bu verilere erişmek için get ve set property’leri tanımladık. Yönetimi biraz daha zahmetli olsa da  özellikle yazılımınızın daha hızlı olmasını düşündüğünüzde kullanışlı olabilecek bir veri yapısıdır.

Daha fazla bilgi için tıklayın.