03.10. Genişletilmiş Parametre Yönetimi

ES6 ile parametre yönetimi geçerli parametre, kalan parametreler ve spread(yayılma) operatörü gibi yenilikler gelmiştir.

Geçerli Parametre:

Fonksiyonlara da geçerli parametre özelliği gelmiştir. Geçerli parametre sayesinde fonksiyona tüm parametreleri göndermek zorunda kalmazsınız. Örneğin,

Bir fonksiyon bir de arrow fonksiyonu yapıldı. fonksiyon parametre alma kısmında “=” ile atama yapılırsa bu kısım geçerli değer olarak kabul edilir. Örneğin sayi1 değeri girilmezse 10 değerini alır. Bu yapı sayesinde fonksiyona tek veya birden fazla parametre gönderileceği gibi eğer tüm parametreler default değere sahip ise hiç parametre değeri de yollanmayabilir. Eğer fonksiyonun parametre ifadesinde bir parametre için geçerli değer belirtilmezse “NaN” değeri alacağını unutmayın. İşlem yapılır ancak yanlış sonuçlara götürebilir.

Kalan Parametreler ve Spread Operatörü

Eğer bir diziyi başka bir diziyle birleştirmek isterseniz, bir fonksiyona birden fazla parametre gönderecekseniz veya bir string kolay şekilde bir char array’i dönüştürmek isterseniz kalan(rest) parametre kavramı ve spread operatörü çok kullanışlıdır.

diger değişkenine params dizisinin elemanlarını eklemek için … (spread operatörü) kullanılmıştır. f fonksiyonu (bu sayfada üçüncü farklı fonksiyon tanımı) iki değeri alır, toplar ve üzerine a’nın eleman sayısının toplamını ekler. Bu fonksiyonda kalan parametreler a üzerinden alınır.  a değeri 1 elemandan da oluşabilir veya birden fazla elemandan da oluşabilir. Bu işlem içinde üç nokta kullanılmıştır. Son örnekte str değerinin karakterleri […str] yazılarak array’a çevrilmiştir.