00. React Native

React Native, native ve cross-platform mobil uygulamalar geliştirmek için bir Javascript framework’üdür. React framework’ü kullanır ve geliştiriciye çok fazla bileşen ve API sunar. Bu yazı dizisi React Native’e ayrılmıştır. (Öncelikle daha giriş bölümünde İngilizce kelimeler var, bunların anlamlarını açıklamaya çalışacağım çünkü bazı kelimeleri Türkçe’ye çevirdiğimde tam anlamını yansıtmıyor.)
Konular:

Kaynaklar:

  • https://facebook.github.io/react-native/
  • “Mastering React Native”, Eric Masiello, Jacob Friedmann, Packt Publishing, (2017) – especially source codes – https://github.com/PacktPublishing/Mastering-React-Native
  • “React Native in Action”, Nader Dabit, Manning Publications (2018), especially source codes – https://github.com/dabit3/react-native-in-action
  • https://www.tutorialspoint.com/react_native/react_native_overview.htm
  • https://ysfzrn.gitbooks.io/react-native-turkce/