03.09. Template Literals

Template Literals (Şablon Hazırlıkları) tek ve çok satırlı string yaratmak için yeni bir sözdizimidir. Öncelikle tek satırlı string ile başlayalım. En büyük gelen yenilik metin için $ işareti başlayıp {…} arasına değişkenlerimizi ekleyebilmemizdir. ${…} ifadesini kullanabilmek için ” veya ‘ tırnak yerine  karakterini kullanılmalıdır.

İlk iki satır klasik birer objedir. 4. satır ise deg1 değişkeni direkt metin içinde kullanılmıştır. Eğer ES5 ile aynı kodu yazsaydık 'Merhaba ' + deg1 şeklinde atama yapmak zorunda kalacaktık. Bu durum direkt metin içine + kullanmadan değişken eklememize olanak sağlıyor.

Diğer örnek çok satırlı bir kullanım üzerine olacak.

ES5'te alt satıra geçmek için \n kullanılırdı. ES6 ise karakterleri içindeki her enter işlemini direkt \n olarak algılanır. Bir objenin içindeki değerlere “objeİsmi.özellikİsmi” şeklinde ulaşabiliriz. Ayrıca, ${…} ifadesi içinde matematiksel işlemlerde yapabiliriz.