03.13. For-of loop

Es5 ile forEach() döngüsü tanıtılmıştır. Bu döngüde klasik bir döngü işleminde olduğu gibi break imkanı yoktu. ES6 ile tanıtılan for-of loop ile hem forEach esnekliği hem de break imkanına kavuşuldu.

Bir örnek üzerinde görelim.

Birinci örnekte değerler çekilirken, ikinci örnekte entries sayesinde hem index hem de değeri döndürülür.