03.11. Gelişmiş Atama

ES6 ile bir değişkenden diğer değişkene atama konusunda diziler, nesneler, parametre içerik eşlemesi gibi alanlarda birçok yenilik yapılmıştır. Bu bölüm gelişmiş atama özelliklerine ayrılmıştır.

Klasik bir programlama dilinde “=” kullanarak bir değişken diğer değişkene değer ataması ve nesne ise referans ataması yapılır. Örneğin, bir yer değiştirme işlemi için geçici bir değişkene ihtiyaç duyulurdu ve klasik çözüm (ES5’te) aşağıdaki gibiydi.

Bir dizide iki değişkeni yerini değiştirmek için tmp adında bir değişken geçici olarak kullanılmıştır. Yeni atama yapısında tmp değişkenine gerek kalmadan bu işlemi yapmaya olanak sağlar. Örneğin (ES6),

Örnekte dizi üzerinde iki sayının yeri tek satırda değiştirilmiştir. Örneğin a ve b gibi iki değişkenin yerini değiştirmek için [a, b] = [b, a] şeklinde bir tanımlama yeterlidir. Bu özellik, klasik atamaya göre daha esnek bir kullanım sunmaktadır.

Bir dizi üzerinden istediğiniz elemanları değişkenlere atmak son derece kolaydır. Örneğin,

ilk satırdaki list değişkenin değerler 0 ve 1 bölümde a ve b üzerine atanmıştır. a, b, c geçerli değerleri sırasıyla 1, 2, 3’tür ancak a, b list’ten gelen değerlerle değişir. d ise bir geçerli değeri olmadığı ve değer almadığı içn undefined olarak görüntülenir.

Hiç geçerli değer kullanmadan da veriler alınabilir. Ayrıca, dizi üzerinde istenmeyen kısımlar “,” ile geçilebilir. Örneğin,