07. Temel Değişken Tiplerine ait Metotlar

Python, modern programlama dillerinde olduğu gibi temel değişken tipleri üzerinde işlem yapmak için birçok metot bulundurur. Bu bölüm sayılar, katarlar, listeler, tupleler ve sözlük (dictionary) değişken tipleri için kullanılan metotlara ayrılmıştır.Sırasıyla aşağıdaki sıraya göre tüm metotlar verilecektir.

  • Sayı metotları
  • Katar metotları
  • Liste metotları
  • Tuple metotları
  • Dictioanry metotları