07.3. Listeler

 

Diziler programlama dillerinde benzer veri tipleri tutmak için tercih edilir. Python, listede klasik dizilere çok benzese de çok farklı veri türlerini aynı listede tutulmasına olanak sağlar. Bu bölüm liste üzerinde yapılan işlemlere sunar.

7.3.1. Listedeki verilere erişim

Listedeki verilere indeks değerleri üzerinden ulaşabiliriz. Index değerimiz liste sınırları içinde olmalıdır. Ayrıca, Python birden fazla veriye ulaşmamıza olanak sağlar. Örneğin,

Python listede negatif index’e olanak sağlar. Negative index olduğunda dizi son elemandan geri doğru sayılır.

7.3.2. Listede veri güncelleme

Liste üzerinde mevcut bir veri günceleyebilir veya yeni bir veri ekleyebiliriz. Veri güncellemek için index ile güncellenecek pozisyona ulaşılır ve atama işlemi ile güncelleme yapılır. Veri eklemek için append() metodu kullanılabilir. Örneğin,

7.3.3. Listeden veri silme

Listeden veri silmek için del() veya remove() metodu kullanılabilir. Aşağıda del() için basit bir örnek vardır.

7.3.4. Liste üzerine işlemler

Listelerde katarlara kullanılan işlemler kullanılabilir. Örneğin,

Python kodu Sonuç Tanım
len([1, 2, 3]) 3 Uzunluk
[1, 2, 3] + [4, 5, 6] [1, 2, 3, 4, 5, 6] Birleştirme
[‘Hi!’] * 4 [‘Hi!’, ‘Hi!’, ‘Hi!’, ‘Hi!’] Tekrarlama
3 in [1, 2, 3] True Üyelik
for x in [1, 2, 3]: print x 1 2 3 Iterasyon

7.3.4. Temel fonksiyon ve metotlar

Bu bölüm, liste içi kullanılan temel fonksiyon ve metotları ayrılmıştır.

Fonksiyon Tanımı
len(list) Listedeki öğe sayısı verir.
max(list) Listedeki maksimum değeri verir.
min(list) Listedeki minimum değeri verir.
list(seq) Bir tuple’yi listeye çevirir.

Metotlar,

Metot Tanımı
list.append(obj) listeye bir object(nesne) ekler
list.count(obj) Bir nesnenin listede kaç defa tekrarladığını hesaplar.
list.extend(seq) Listeye yeni bir dizi ekler.
list.index(obj) Listede bir nesnenin ilk index bilgisini döndürür.
list.insert(index, obj) Belirli bir indekse ekleme yapar
list.pop(obj=list[-1]) Listeden bir nesneyi çıkarır ve değerini döndürür. Son elemanı çıkarmak için list[-1] notasyonu kullanılabilir.
list.remove(obj) Listeden nesneyi çıkarır.
list.reverse Listeyi tersine çevirir.
list.sort([func]) Listeyi nesneleri sıralar. Eğer verilirse func özelliği farklı sıralamalar yapılabilir.