07.4. Tuples

Bir tuple, değişmez sıralı bir yapıdır. Listede değişiklik imkanı var iken tuplede böyle bir imkan yoktur. Ayrıca, listeler köşeli parantez kullanırken tuple’ler parantez kullanır. 

Bir tupledeki nesneyi erişim listeler ile aynıdır. Örneğin,

Bir tuple üzerinde güncelleme yapılamaz. Ancak, iki tuple yeni bir tuple üzerinde birleştirilebilir. Örneğin,

Tuple üzerinde silme yapılamaz, ancak del komutu ile tüm tuple silinebilir. Bu durumda tuple’ye erişim yapılamaz. Tupleler üzerine liste bölümde anlatılan temel işlemler ve fonksiyonlar kullanılabilir.