15. Property

Python, nesne yönelimli programlamayı çok daha kolay hale getiren property adında bir özelliğe sahiptir. Bu bölüm property konusuna ayrılmıştır. (daha&helliip;)

14.2. Decorators

Bir decorator fonksiyonu alır, bazı fonksiyonellikler ekler ve onu döndürür. Meta programlama olarak bilinen ve derleme sırasında (burada yorumlama) programın…

14.1. Closures

Closures konusuna direkt giriş yapmadan önce iç içe fonksiyonları ve local olmayan değişkenleri bir hatırlayalım. Bir fonksiyonun diğer bir fonksiyonun…

13.2. Generators

Generators, iterator yaratmanın basit bir yoludur. Bir generator, iteratif olabilecek bir nesneyi döndüren fonksiyondur. Basit örneklerle konuyu genişletelim. (daha&helliip;)

13.1. Iterators

Iterators, Python'a iterasyon özelliği kazandıran bir nesnedir. Verileri döndüren nesne her seferinde bir öğe döndürür. Iterators, Pyhton programlama dilinde döngüler,…

13. Iterators, Generators

Bu bölüm birbirini tamamlayan iki konuya ayrılmıştır. Generators konusu içinde Python programlama dilinin güzel özelliklerinden biri olan yield konusu işlenmiştir.…

01. Python

Bu derste kullanıcı dostu bir programlama dili  olan Python ile tanışacağız. Özellikle gelişmiş üçüncü parti araçlarla birçok işlemi hızlı ve daha…