10. G/Ç (I/0) İşlemleri

Giriş/Çıkış (Input/Output) işlemleri bir bilgisayarın en temel işlemleridir. Ekrana bir yazı yazdırma, kullanıcıdan klavye üzerinden bir girdi alma, dosyadan okuma ve dosyaya yazma çoğu programlama dilinin en temel özelliklerindendir. Bu bölüm, Python’da bu işlemlerin nasıl yapıldığı ayrılmıştır.

Bu bölüm dosya konu başlığında ele alınacaktır.

  • Terminal üzerinde yapılan çıktı ve girdi işlemleri
  • Dosya üzerinde yapılan çıktı ve girdi işlemleri
  • OS module