3.4. Buffers (Tamponlar)

Pure Javascript Unicode desteği vardır, ama binary veri için yoktur. TCP streams (akışlar) veya dosya sistemi ile octet akışları yönetmek gerekir. Node.js bir dizi şeklinde tutan bir Buffer sınıfı sağlar. Buffer sınıfı, ek bir modül yazmadan bir uygulamadan erişmek için genel bir sınıftır. Yani Global bir değişken olarak düşüebiliriz.   

Buffer Yaratma

Buffer sınıfı yapıcısı birçok overload durumdadır. Başla bir deyişle farklı yollardan oluşturulabilir.

Buffer’a Yazma

Parametreler:

  • string − Buffer’a yazılacak metin verisi.
  • offset − Yazılacak Buffer’ın indeksi. Geçerli değeri 0’dır.
  •  length − Yazılacak byte miktarıdır. Geçerli değeri buffer.length, yani buffer uzunluğudur.
  • encoding − Kullanılan encoding. Geçerli değer “utf8″dir.

Döndürülen Değer: Bu metod yazılan octet sayısını döndürğr. Tüm metin için uygun Buffer’da yeterli yer yok ise metnin bir kısmı yazılacaktır.

Sonuç olarak console ekranına “Yazilan octet : 7” yazar.

Buffer Okuma

Parametreler:

  • encoding
  • start − okuma işlemine başlanacak index. Geçerli değeri 0’dır.
  • end − okumanın biteceği son index. Geçerli değeri Buffer’ın son noktasıdır.

Döndürülen Değer: Bu yöntem, belirtilen karakter kümesi kodlamasını kullanarak kodlanmış arabellek verilerinden bir dizeyi çözer ve döndürür.

Buffer’ı JSON Çevirme

Buffer verilerini JSON formatına çevirir.

Sonuç olarak [77,101,114,104,97,98,97] şeklinde bir JSON verisi döndürülür.

Diğer İşlemler

Buffer üzerine birşeltirme(Buffer.concat), karşılaştırma (buf.compare), kopyalama (buf.copy), kesme (buf.slice) ve buffer uzunluğunu bulma (buf.length) gibi ek metodlar vardır.