3.7. Global Nesneler

Node.js global nesneleri genel olarak globaldir ve tüm modüllerde kullanmak için uygundur. Bu nesneleri uygulamanıza dahil etmemiz gerekmez, doğrudan bunları kullanabiliriz. Bu nesneler aşağıda açıklanacağı gibi modüller, işlevler, dizeler ve nesne kendisidir.

__filename

Çalışan dosyanın ismini ve dizin bilgisini sunar. Eğer bu komut bir module dosyasında ise module dosyasının yolunu verir.

__dirname

Çalışan dosyanın dizin bilgisini verir.

setTimeout(cb, ms)

setTimeout(cb, ms) global fonksiyonu callback belli bir saniye sonra çalıştırmak için kullanılır. Gecikme işletim sistemine de bağlıdır. İşletim sisteminin sadece bir işle ilgilenmediğinin bilinmesi gerekir. Bu sebepten dolayı bu sürede gecikme olabilir. (Daha fazla bilgi için işletim sistemlerinde “race condition” konusuna bakabilirsiniz.) Bu süre 24.8 günden fazla olamaz.

clearTimeout(t)

clearTimeout(t) global fonksiyonu setTimeout() ile yaratılan işlemi durdurmak için kullanılır.

setInterval(cb, ms)

setInterval(cb, ms) global fonksiyonu belirtilen metodu tekrarlı bir şekilde belirtilen saniyeye göre tekrar tekrar çalıştırır. İşletim sisteminden dolayı bir gecikme olabilir.  Bu süre 24.8 günden fazla olamaz. clearInterval(t) fonksiyonu ile bu işlem iptal edilebilir.

Global Nesneler

Console ve Process global nesnelerinin de metotları vardır. Bu metotlar ile birçok işlem yaptırılabilir. Örneğin Console nesnesi içinde console.log, console.info, console.error, console.warn, console.dir, console.time ve vb. metotlar vardır. Process nesnesinde exit, beforeexit, uncaughtException, Signal Events gibi konular vardır. Bağlantılara tıklayarak bu konular hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.