10.3. OS module

Python, standart dosya işleme işlemleri için OS (Operating Systems) modülünden yardım alır. Bu bölümde en temel OS modül fonksiyonlarına ayrılmıştır. OS bir modül olduğu için import edilmeli ve daha sonra fonksiyonlar çağrılmalıdır. Şimdi fonksiyonları adım adım inceleyelim.

10.3.1. rename() metodu

rename() metodu geçerli dosya adı ve yeni dosya adı olmak üzere iki argüman alır. Sözdizimi:

os.rename(geçerli_dosya_adı, yeni_dosya_adı)

Kodumuzun çalıştığı dizinde “dosya.txt” adında bir dosya olmalıdır. Değişiklikleri kontrol etmek için kodumuzun çalıştığı dizindeki dosya isimleri inceleyebiliriz. Eğer farklı bir klasördeki dosyayı değiştirmek istersek yol bilgisini de metot parametreleri içine eklemeliyiz.

10.3.2. remove() metodu

Argüman olarak silinecek dosyanın adını vererek dosyaları silmek için remove () metodunu kullanabiliriz. Sözdizimi:

os.remove(file_name)

10.3.3. Dizin işlemleri

Tüm dosyalar çeşitli dizinlerde bulunur ve Python OS modülü dizinleri uluşturmak, silmek ve değiştirmek için yardımcı çeşitli metotlar sunar.

10.3.3.1. mkdir() metodu

Geçerli dizinde dizinler oluşturmak için OS modülünün mkdir() metodunu kullanabilirsiniz. Sözdizimi:

os.mkdir(“yeni_dizin”)

yeni_dizin parametresine dizin ismi yazılabilir.

10.3.3.2. chdir() metodu

Geçerli dizini değiştirmek için chdir() metodu kullanılabilir. chdir() metodu dizinin ismini ve yolunu içeren string türünden bir argüman alır.  Sözdizimi:

os.chdir(“dizin”)

10.3.3.2. getcwd() metodu

getcwd() metodu geçerli çalışma dizinini görüntüler. Sözdizimi:

os.getcwd()

10.3.3.2. rmdir() metodu

rmdir() metodu, bir argüman olarak verilen dizini siler. Bir dizini silmeden önce, içinde içerik bulunmamalıdır. Sözdizimi:

os.rmdir(dizin)

10.3.4. Dosya ve dizinle ilgili tüm metotlar

Metotların en temel olanlarını yukarıda kısaca değindik. Ancak, Python özellikle OS modülü içinde birçok farklı işlem için metotlar barındırır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkler kullanılabilir: