10.1. Terminal I/O

Bu bölüm Python’da formatlı bir şekilde çıktı alınması ve “input/raw_input” komutları ile girdi alınmasına ayrılmıştır. 

10.1.1. Ekrana çıktı oluşturma – Formatlı gösterim

print ifadesi çıktı oluşturmak için en basit yoldur. Python, bu ifade içinde kullanabileceğiz faklı özellikler destekler. Öncelikle basit bir örnekle print içinde değişken gösterimi hatırlayalım.

print ifadesi için boşluk her virgülden sonra otomatik olarak verilir. Fakat, Python formatlı katar gösterimi olanak sağlayan özelliklere sahiptir. Örneğin,

Float bir sayının istediğimiz kadar basamağını format ile yapabiliriz. Örneğin,

format metodu sırasıyla gösterilmek istenen değerleri alır. :2 ondalık kısımda iki basamağı alırken 2% virgülden sonra 2 basamağın gösterilmesi anlamına gelir. “%” karakteri yüzdelik gösterim için kullanılır. evet değişkeni için kullanılan -9 ise evet değişkeninin sonunda başlayarak 9 basamak geri gelineceği anlamına gelir. Eğer sadece 9 kullanılsaydı sayma işlemi baştan başlardı. Örneğin bir string değerin ilk dört karakterini göstermek için “:4” şeklinde bir kullanım olabilirdi. Değişkenlerin ilk alınırken kullanılan “_” ise değerlerin okunurluğunu arttırmak içindir. İkinci çıktı ise sonucu 3 basamaklı bir float sayı olarak gösterir. “f” float için kullanılırken “d” decimal sayıları kaç basamağının kullanılması gerektiği belirlemek için kullanılır.

Yukarıda format metodu üzerine bir işlem yaptık. Aşağıda bu metodun farklı kullanım şekillerini örnekler üzerinden açıklamaya çalışacağım.

Python’da katar üzerine sağa, sola ve ortaya yaslama gibi özellikleri de destekler. Bu işlemler için sağa yaslamak için str.rjust(), str.ljust() ve str.center() metotları kullanılır. Bir sayının katar gösteriminde başına sıfır eklemek için str.zfill() komutu kullanılabilir. Ayrıca, eski bir katar formatlama özelliği olan % sağa hizalama için yapılabilir.

10.1.2. Klavyeden girdi alma: input

input([komut]) fonksiyonu her ne kadar raw_input fonksiyonuna benzese de geçerli bir Python ifadesini alıp sonucunu döndürebilir. Örneğin,

Yukarıdaki örnekte alınan değer bir Python kodudur. x olarak 2’den başlayıp 10’a kadar ikişer ikişer artan bir döngü yazılmış ve dönen x değeri 5 ile çarpılmıştır. x=2, 4, 6, 8 için yukarıdaki sonuçlar dönmüştür.