1.4. package.json – Npm

Bu bölümde paket ekleme işlemi hakkında bilgi verilecektir. Visual studio ortamında bir paket eklenip package.json dosyasında olan değişiklikler izlenecektir.

Solution Explorer üzerinde npm yazan yere gelip sağ tuşa tıklayın, yeni paket ekleyebiliriz. Açılan pencerede paket aratıp ihtiyacımıza uygun paketi bulabiliriz.

Bu menü üzerinden mevcut paketleri güncellemenizde mümkündür. Burada yapılan değişiklikler package.json dosyasına direkt yansır. Ayrıca paket yönetimi için bu dosya üzerinde manuel bir şekilde güncelleme yapabiliriz. Manuel güncelleme yaparken Visual Studio’nun intellise özelliği sayesinde otomatik tamamlama yapılır.

Bu bölümde bu dosyanın içerebileceği özellikler hakkında bilgi verelim.

package.json Özellikleri

  • name – paketin ismi
  • version – paketin versiyonu, bir paketin birden fazla versiyonu sistemde olabilir. Sizin belirlediğiniz versiyon aktif olur.
  • description – paketin tanımı
  • homepage – paketin web sayfası
  • author – paketin yazarı
  • constributors – pakete katkıda bulunan katılımcılar
  • dependencies – Bağımlılıkların listesi. npm, tüm bağımlılıkları paketin node_module klasörüne otomatik olarak yükler.
  • repository – depolama tipi ve paketin URL adresi
  • main – paketin ana giriş noktası
  • keywords – anahtar kelimeler

Ayrıca kendi geliştirdiğiniz paketleri paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tıklayın.