07. Kümeleme

Kümeleme işleminin sınıflama ve regresyondan en büyük farklı veri setinde sonuç bilgisi girilmiş değildir. Sınıflama ve regresyon işleminde sonucu işaretlenmiş bilgi içerir. Ancak kümeleme işleminde mevcut veri kümeleme yapılıp kümeler tahmin edilmeye çalışılır. 

Hiyerarşik kümeleme anlatılırken üniversitemizde geliştirdiğim benzer ödevleri bulma sistemi ve hiyerarşik kümelememin bu problem üzerine uygulanması anlatılacaktır.

Kümeleme