04. Sınıflandırma

Bir eğitim verisi üzerinden bir metot ile bir model elde edip bu modeli tahminde kullanma işlemine sınıflandırma denir. Başka bir deyişle sınıflandırma mevcut veriden elde ettiği tecrübe ile yeni gelen verileri tahmin etme işlemidir. Eğitim verisinde özellikler ve bu özelliklere ait sonuç bilgisi tutulur. Sonuç bilgisi ve yapılan tahmin sonucu kategorik bir bilgi üretilir. Literatürde birçok metot vardır. Bu yazılarda temel metotlar hakkında ön bilgi verilecektir.

Sınıflandırma