05. Regresyon

Regresyon işlemi, yapı olarak sınıflamaya benzerdir. Yine bir eğitim kümesi ve eğitim kümesinden makine öğrenmesi metotları ile bir model elde edilip bu model üzerinden yeni gelen veriler tahmin edilmeye çalışılır. Ancak tahmin sonucu kategorik değil, nümerik bir değerdir. Örnek vermek gerekirse, bir sınıflama işlemi hava durumu için sıcak, soğuk, az sıcak, orta sıcak vs… belirlenen kategorik değerlere göre bir sonuç üretir. Bir regresyon işlemi ise 10.34 derece gibi bir sayısal değer üretir.  Bir örnek ile regresyonu daha iyi bir şekilde açıklamaya çalışacağım.

Regresyon