Veritabanı Yönetimi

Veritabanı Yönetimi

1970’lerde Edgar Cood tarafından temelleri atılan veritabanı dünyası günümüze kadar birçok yenilik yaşamıştır. Bilgisayar Biliminin en temel konularından biri halini almış “Veritabanı Yönetimi” dersinde bu yenilikler 5 bölüme ayrılmıştır.

  1.  Normalizasyon, Varlık İlişki ve İlişkisel Model gibi veritabanı tasarımı konularını,
  2.  SQL ile sorgulama ve DDL, DML, DCL konularını
  3.  View, İndeksleme, Kısıtlayıcı, Saklı Yordamlar, Tetikleyiciler, Transaction, Yetkilendirme gibi gelişmiş Veritabanı konularına
  4.  Bir yazılım dili üzerinden Veritabanı ile konuşma (C#, ADO.Net)
  5.  Son bölümde OLAP, NoSQL, Clustering, Denormalizasyon, Hiyerarşilerin Modellenmesi, ORM, LINQ, XML, JSON gibi ileri konulara

ayrılmıştır. Dersin tüm ders notlarına Açık Ders Kütüphanesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu derste, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server ve Oracle gibi bir Veritabanı yönetim sistemini (VTYS) öğrenmek yerine tüm VTYS’de karşımıza çıkacak temel kavramlar anlatılacaktır. Örnekler genelde MySQL üzerinde yapılacak olsa da diğer VTYS’nden de örnekler verilecektir. Yazılım geliştirme kısmında C# üzerinde gösterilecek olsa da herhangi bir programlama dilinde benzer işlemlerin nasıl yapılacağı anlatılacaktır.

Not: Bu ders tarafımca uzun yıllar verildikten sonra Bölümümüz hocalarından Ahmet SAYGILI tarafından verilmeye başlamıştır.