Python Programlamaya Giriş ve Python’da Programlama Metodolojisi

Python Programlamaya Giriş ve Python’da Programlama Metodolojisi

4. sınıflara seçmeli olarak “Python Programlamaya Giriş” dersi verilirken bu dersin devamı Yüksek Lisans öğrencilerine “Python’da Programlama Metodolojisi” olarak verilmektedir.

Python programlama popülerliği artan ve üzerine birçok üçüncü parti uygulama geliştirilen bir programlama dilidir. Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ders programında CS106AP koduyla yeni programlamaya başlayan öğrencilere verilmektedir. Ancak bu koda ait bu ders seçimliktir. CS106 kodu içinde öğrenci isterse Java, C++, Javascript, Python dillerinden birinde bu dersi alabilir. Bölümümüzde C, Javascript, C#, Java gibi dilleri öğrenciler farklı derslerde tanışırlar. Bu ders sayesinde üniversiteden mezun olmadan önce Python ortamıyla da tanışmalarını amaçladık. Ayrıca, Stanford Üniversitesinde CS41 koduyla daha ileri Python konuları içeren bir derste vardır. 4. sınıflara hazırlanan ders içeriği Python temel konuları içermektedir. Yüksek Lisans dersinde daha ileri konular ve üçüncü parti uygulamaları ile öğrenci tanışır. Özellikle yüksek lisans tezlerinde bir araç olarak kullanılabilecek kütüphaneler üzerinde temel bilgi sahibi olurlar. Lisans dersi içeriği online olarak linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, derste yazılan kodlara GitHub adresim üzerinden ulaşabilirsiniz. Yüksek Lisans seviyesinde bu konular hızlı bir şekilde işlenir, bunun yanında İleri Python ve üçüncü parti uygulamaları tanıtılır.

Derste yazılan kodlar Jpyter uygulaması üzerinde yazılmaktadır.  Ayrıca Visual Studio Code ortamında kod yazımı ve debug işlemi gösterilmektedir. Python en büyük sorunlarından biri üçüncü parti uygulamaların başka üçüncü parti uygulamalara bağımlı olmasıdır. Teker teker tüm uygulama kurmak zaman alıcı bir süreçtir. Ayrıca, zamanla ünlenmiş Python üçüncü parti uygulamaları da vardır. Birçok kütüphaneyi sağlayan ve ek üçüncü parti uygulamaları otomatik olarak kurabilen bir Anaconda platformu kullanılmaktadır.

Lisans Eğitimdeki konu başlıkları

  • Python Temel Sözdizimi, Değişken tipleri, Temel Operatörler, Karar Verme, Döngüler, Temel Değişken Tiplerine ait Metotlar, Sayı metotları, Katar metotları, Listeler, Tuples, Dictionary, Date and Time, Fonksiyonlar, Modüller ve Paketler, G/Ç (I/0) İşlemleri, Terminal I/O, Dosya işlemleri I/O, OS module, İstisna İşleme, Nesne Yönelimli Programlama, Iterators, Generators, Closures, Decorators, Property, Kopyalama: Shallow ve Deep, Map, Filter ve Reduce

Yüksek Lisans Eğitimdeki Konu Başlıkları

  • Hızlandırılmış şekilde yukarıdaki konular, Multithreading Programlama, Performans Ölçümü, Quality Control (Unit Testing – Birim Testi), Regular expressions – Düzenli ifadeler, Sets – Kümeler, Tkinter – GUI, XML Processing – JSON Serialization, Network Programlama
  • Pandas, Numpy, SciPy, Matpolotlib, Seaborn, Bokeh, Plotly, NLTK, Gensim, Scrapy, Statsmodels