Programlama Dilleri Prensipleri

Programlama dillerinin sayısı her geçen gün artmakta ve kullanım oranları birbirine yaklaşmaktadır. TIOBE Index‘e göre Python, C, C++, Java gibi dillerin kullanım oranları birbirine yakın görünmektedir. Bu dilleri C# ve Javascript gibi diller takip etmektedir. Ayrıca, literatürde önümüzdeki yıllarda Julia ve Rust gibi dillerin kullanım oranının artabileceği söylenmektedir.  Bu ortamda bu kadar programlama dili ve gelebilecek diller varken Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine programlama dilinden bağımsız çalışma mantığını anlatan bir ders nasıl yapabiliriz diye düşündük. Aslında bizimle birlikte düşünen başka Üniversitelerde var tabii 🙂 ve sonuç karşınızda Programlama Dilleri Prensipleri dersi…

Bu dersin temel hedefi, günümüzün programlama dillerinin ana yapılarını tanıtmak, ve öğrencilere mevcut ve gelecekti programlama dillerine eleştirel olarak değerlendirebilmesi için gerekli temelleri vermektir. Ders bu çerçevede bir derleyecinin nasıl çalıştığını anlattıktan sonra karşılaştırmalı olarak programlama dillerinin temel konularını anlatmaktadır. Derste, Robert W. Sebesta tarafından yazılmış Pearson yayınevi tarafından basılan “Concepts of Programming Languages” kitabı kullanılmıştır. Derste işlenen konular:

 1. Programlama Dilleri Prensipleri – Derse Giriş
 2. Başlıca Programlama Dillerinin Gelişimi
 3. Sözdizimi (Syntax) ve Anlambilim (Semantics) Tanımlama
 4. Sözcüksel (Lexical) ve Sözdizimsel (Syntax) Analiz
 5. Names, Variables, Binding ve Scope
 6. Data Types (Veri Türleri)
 7. Expressions ve Assignment (Atama) Statements
 8. Statement-Seviye Kontrol Yapıları (Statement-Level Control Structures)
 9. Subprograms (Alt Programlar)
 10. Alt Programları Uygulama (Implementing Subprograms)
 11. Soyut Veri Türleri (Abstract Data Types) ve Kapsülleme (Encapsulation) Kavramları
 12. Nesneye Yönelik Programlama Desteği
 13. Eşzamanlılık (Concurrency)
 14. İstisna İşleme ve Olay İşleme (Exception Handling and Event Handling)
 15. Fonksiyonel Programlama Dilleri (Functional Programming Languages)

Bu dersin notlarına ADYS üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, dersin konularının videolu anlatımı Youtube Kanalımda (109 Video, 23 Saat)…

Bu ders birçok üniversitemizde okutulmaktadır. Örneğin:

Yurtdışı Üniversiteleri:

Derste birçok programlama dili kullanılmaktadır. Kod yazarken IDE olarak Visual Studio Code veya Online Compiler’lar tercih edilmektedir.

Bu ders sayesinde günümüzün motto ifadesi olan “Yaşam Boyu Öğrenme”yi elde edeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca, öğrencilerimiz yeni dilleri daha kolay öğrenecek, belki de kendi dillerini tasarlayacaklar.

Bol kodlu günler 😉