07.02.02. Easing ve Interpolate

Easing, React Native ile gelen bir modüldür. Hazırda bulunan tanımlı linear, ease, quad, cubic, sin, elastic, bounce, back, bezier, in, out, inout ve diğer değerleri alabilir. Örneğin linear tutarlı doğrusal bir hareket oluşturmak için kullanılır. interpolate() metodu inputRange’teki değerleri outputRange’e uygun olarak değiştirir ve bir geçiş oluşturur.

Bu bölümde tüm özellikleri teker teker anlatma yerine bir örnek üzerinde tüm metotları kullanacağım. (Kullandığım örnek için tıkla.)

Bu bölümde hazır Button bileşeni yerine TouchableHighlight kullanılıp kendi kişisel button’umuz oluşturulmuştur. İnternetteki örneklerde buna da rastlayabileceğiniz için bu Button’u kullanıyorum.

interpolate konusu daha iyi anlamak için farklı interpolate’ler tanımlayacağım.