07.01. Animated API

Animated API, çok çeşitli animasyon ve etkileşim modellerini çok kolay bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Animasyon, animasyonlar arası dönüşümlerin yapılması, animasyonun başlatılıp durdurulması gibi zamana dayalı işlemlerin yönetilmesine odaklanır.

Animasyon, View, Text, Image ve ScrollView üzerine uygulanabilir. Ayrıca, Animated.createAnimatedComponent() sayesinde kendi kişisel bileşeninizi  oluşturabilirsiniz. Basit bir örnek ile başlayalım. (App.js)

FadeInView bileşeninde öncelikle state içinde fadeAnim adındaki değişkene yeni bir Animated.Value değeri atanır. Bu değer, View’deki opacity özelliğini kontrol etmek için sayısal bir değerdir (başlangıç değeri 0). Bileşen bağlandıktan sonra Animated.Timing içinde 10 saniyede opacity değeri 1’e ulaşıncaya kadar fadeAnim değeri güncellenmeye devam eder. Ayrıca, bu bağlama işleminde Animated.Timing start ile başlatılır. render aşamasında Animated.View bileşeninin opacity değeri ile fadeAnim değeri bağlanır. this.props.children sayesinde FadeInView içindeki alt bileşenler animasyona dahil edilmiş olur. İlk çalışacak olan App sınıfından FadeInView bileşeni yukarıdaki gibi kullanılabilir.