07.02.05. Animated.parallel()

Animated.parallel(), aynı anda bir animasyon dizisini başlatabilir.

Üç farklı animasyon değeri içeren bir örnek üzerinden üç bileşeni aynı anda animasyon veren bir örnek yapacağız. Örnek kodu:

Constructor bölümünde 3 animasyon değeri eklenmiştir. Bu değerler render bölümünde üç bileşene bağlanacaktır. oynat fonksiyonu içinde animasyonYap fonksiyonu aldığı parametrelere göre Animated.timing süresini ayarlamaktadır. Animated.parallel üzerinden bu değerler tetiklenir. Animated.parallel işlemi bir anda 3 farklı animasyon özelliği kazanır. Start ile bu işlem başlatılır. render fonksiyonu içinde 3 farklı animasyon işlemi animasyon değerlerine bağlanır. Bileşenler üzerinde style içinden bu bağlantı tamamlanır.