01. Numpy: Array Nesnesi

Numpy içinde en önemli nesne ndarray adı verilen N boyutlu bir dizi türüdür. Python’ın standart veri tipi olan List çok esnek bir yapı kullanıyordu. Veri Yapılarındaki “Bağlı liste” veri yapısının bir versiyonu olan List içine farklı veri tipleri eklenebilir. Fakat, ndarray  aynı veri türüne ait bir yapıdır. Başka bir deyişle bellekte aynı boyutta ve sıralı verilerden oluşur. Aynı listede her verinin aynı veri tipi (dtype) vardır.

Python’da bu kütüphaneye kullanmak için öncelikle aşağıdaki işlem yapılır.

Eğer takma ad kullanmak istiyorsanız,

şeklinde kullanabilirsiniz. Numpy kütüphanesinin kalbi olan bir array nesnesini yaratmak için

numpy.array(object, dtype = None, copy = True, order = None, subok = False, ndmin = 0)

array nesnesi biri zorunlu olmak üzere 6 farklı parametre alır.

Parametre Tanımı
object Bu dizi şeklinde herhangi bir nesne dizisidir. İç içe geçmiş dizi de içerebilir.
dtype İstenen veri tipi, seçimliktir.
copy object kopyalanır, seçimliktir.
order C (ana satır) ya da F (ana kolon) veya A (herhangi biri) (Geçerli değer)
subok Varsayılan olarak, bir temel sınıf array’i olmaya zorlanan diziyi döndürür. Eğer doğruysa, alt sınıflar geçer.
ndmin Sonuç dizisinin minimum boyutlarını belirtir

Örnekler ile hem array oluşturmayı hem de metotlarını görelim.

Python’daki list’leri kullanarak yukarıdaki gibi array’ler oluşturulabilir. shape metodu array’ın boyutunu verir.  Ancak, Numpy farklı şekilde Array oluşturmamıza olanak tanır.