00. Numpy (Numerical Python)

Numerical (Sayısal) Python (Numpy), çok boyutlu dizileri işlemek için kullanılan popüler bir veri bilimi kütüphanesidir. Jim Hugunin tarafından geliştirilen Numeric ve Numarray kütüphanelerinin özellikleri kullanılarak 2005 yılında  Travis Oliphant tarafından geliştirilmiştir. Açık kaynak kod olduğu için birçok katılımcısı vardır ve gelişmeye devam etmektedir.  Numpy, diziler üzerine matematiksel ve mantıksal işlemler yapabilir. Bu yazı dizimizde adım adım bu kütüphanenin mimarisi çözüp ortamın temelleri tanıtılacaktır.

Özellikle Matlab’in yerini kullanılabilecek, benzer birçok özelliği içeren bir kütüphanedir. Anaconda içinde direkt paketler arasında gelirken, Anaconda kullanmayan içinde pip (özellikle bağımlı kütüphanelerinde otomatik kurulması için) ile de kurulumu  yapılabilir.

Konular

Kaynaklar

  • http://www.numpy.org/
  • https://docs.scipy.org/doc/numpy/
  • https://www.tutorialspoint.com/numpy/index.htm
  • http://cs231n.github.io/python-numpy-tutorial/#numpy-arrays
  • https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.1/reference/index.html