07. Numpy: Lineer Cebir

Bu bölüm, basit bir kaç lineer cebir işlemi üzerinedir.

7 bölümde Numpy kütüphanesinin en temel fonksiyon, metot ve nesneleri inceledik. Numpy, Matlab ile yapılan birçok işleme olanak sağlayan bir kütüphanedir. SciPy, Matplotlib, Sympy, pandas gibi kütüphaneler beraber gücüne güç katmaktadır. Daha fazla bilgi için https://scipy.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.