05. Numpy: Broadcasting

Broadcasting, NumPy'nin aritmetik işlemler sırasında farklı shape'e sahip dizileri işleme yeteneğini ifade eder. Dizilerdeki aritmetik işlemler genellikle ilgili elemanlarda yapılır.…

04. Numpy: Copy ve View

Python'da atama işlemi yapılan aktarım referans türündendir. Yani, değişkenin gösterdiği bellek adresi aktarılır ve her iki değişken aynı pozisyonu işaret…