02.02. Container Komutları

Image’ler bir önceki bölümde hazırlandı. Şimdi bu image’lerden çalışan container’ları oluşturmaya geldik.

docker ps veya docker container ls: Aktif olan container’ları listeler.

Name, Container ID üzerinden Container’a ulaşabiliriz. Name verisi otomatik olarak sistem tarafından verilir. İleride göreceğimiz Network konusunda Name özelliği önem kazanacaktır. docker run –name my-container-name [IMAGE] ile kendimize özel bir name oluşturabiliriz.

-a parametresi ile kullandığında çıkış yapılmış eski container’larda gözükür.

docker history ImageID / imageName: bir container aracılığıyla bir image ile çalıştırılan tüm komutları görebilirsiniz.

docker top ContainerID: Kullanıcıların belirli bir ContainerID veya name ana işlemi için ps çıktısını görüntülemesine olanak tanır. Uzak arka plan programlarında çalışan container’lar hakkında da bilgi döndürdüğü için kullanışlıdır.

docker stop ContainerID: Aktif container’ı durdurmak için kullanılır.

docker rm ContainerID: Aktif container’ı kaldırmak için kullanılır.

docker stats ContainerID: Container hakkında bellek ve CPU kullanım bilgisi almak için kullanılır.

docker attach ContainerID: bir Docker container’a ait bir konsolu bağlamak için kullanılır. Bu komut, Docker container’ının çalıştığı konsolu doğrudan kullanıcının konsoluna bağlar ve bu sayede kullanıcı container içinde çalışan işlemleri kontrol edebilir.

docker pause ContainerID: Aktif container’ı duraklatmak için kullanılır.

docker unpause ContainerID: Durmuş container’ı tekrar aktif eder.

docker kill ContainerID: Çalışan container’ı tamamen yok etmek için kullanılır. docker stop’dan en büyük farkı anında durdurmasıdır. Özellikle cevap almadığınız container’ları durdurmak için kullanılır. Öncelik stop kullanmanız önerilir 🙂