02.01. Images Komutları

Docker pull imageName veya Docker run imageName komutları ile bir image indirmesi yapılır. Run komutu image yoksa hem pull yapar hem de çalıştırır. Pull komutu ise image’i sadece lokale indirir.

docker images: Localde çalıştırmaya hazır image’leri gösterir.

Her image aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • TAG – Bu, image’leri mantıksal olarak etiketlemek için kullanılır. (Docker Hub üzerinde farklı tag’ler vardır.)
  • IMAGE ID – Bu, görüntüyü benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır.
  • CREATED – Image’in oluşturulmasından bu yana geçen gün sayısı.
  • SIZE – Image boyutu.

docker rmi: Localden image’i silmek için kullanılır. Aman dikkat 🙂

docker rmi ImageID şeklinde kullanılır. Burada ImageID’nin sadece bir kısmını yazmak yeterlidir. Örneğin docker rmi 3c2 şeklinde.

docker images -q: Sadece imageID’leri gösterir. (İleri de kullanışlı olacak durumlar var:))

docker inspect Repository/ImageID/…: Hem image hem de container’dan daha fazla bilgi almak için kullanılır. Örneğin:

JSON formatında çok fazla bilgi sunar. Ben çoğunu kestim 🙂