08.05. Reducer

Reducer’lar, action sonucunda uygulamanın var olan state'i değiştirmesini sağlar. Başka bir deyişle, action uygulamaya sadece veri döndürür, uygulamanın değişikliğinin state'e…

08.06. Store

Store işlemi, action ve reducer'ı bir araya getirip yapıyı bağlar. Uygulamanın state'in tutulması, state'e erişim (getState()), state'in güncellenmesi (dispatch(action)), state'e…

08.04. Action

Action’lar içinde "type" isimli bir string değişkeni tutan bir Javascript nesnesidir. dispatch(action) fonksiyonu ile store içine aktarılır. (daha&helliip;)

07.01. Animated API

Animated API, çok çeşitli animasyon ve etkileşim modellerini çok kolay bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Animasyon, animasyonlar arası dönüşümlerin yapılması,…

07. Animation

Animasyonlar (Animations), kullanıcılara daha interaktif bir ortam sunmak için çok önemlidir. Animasyon sayesinde nesnelerinizi hareket ettirebilir, ivmelendirebilir veya durdurabilirsiniz. Bu…