08.06. Store

Store işlemi, action ve reducer’ı bir araya getirip yapıyı bağlar. Uygulamanın state’in tutulması, state’e erişim (getState()), state’in güncellenmesi (dispatch(action)), state’e listener bağlanması (subscribe(listener)) gibi işlemler store üzerinden yönetilir.

Kök klasöre store.js dosyasını oluşturup aşağıdaki kodları yazalım.

Bir redux Store yarattık ve reducer verilerini store’a aktardık. CombineReducer fonksiyonu, tüm reducer’ları birleştirir ve aktarır. Burada tek reducer olduğu için o reducer aktarılmıştır. Şu an tüm uygulama için genel bir state yani bellek alanımız olmuştur.