ADYS (Akıllı Ders Yönetim Sistemi)

ADYS, C# dilinde ASP.Net MVC ortamında MySql veritabanını üzerine geliştirilmiş bir uygulamadır. Uygulama içinde üniversite hocalarımızın ders paylaşımı, ödev değerlendirmesini, uygulama/ödev takibini kolaylaştıracak birçok modül bulunmaktadır. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (NKUBAP.00.17.AR.13.15) desteğinden dolayı teşekkür eder, geliştirilen yazılımın tüm üniversitemizde eğitime olumlu bir etki yapmasını dileriz. [more]

Bu modüller:

Gelişmiş ders içerik yönetimi

Öğretim üyesi derslerini internet ortamından paylaşabilir. Ayrıca, aynı ders içeriğini farklı bölüm veya ikinci öğretim gösterilen dersler için not eklemesine gerek kalmadan paylaşabilir.

Uygulama ve ödevler için öğretim üyesi süre verebilir. Süre dolduğunda öğrenci ödevi gönderemez.

Gelişmiş kullanıcı yönetimi
Fakülte, bölüm, öğretim üyesi ve öğrenci olmak üzere dört farklı kullanıcı sisteme tanımlanmıştır. Fakülte kullanıcı, sisteme öğrenci eklenmesi ve tüm bölümlerin ders programlarının düzenlenmesi ile ilgilenirken bölüm kullanıcısı sadece kendi bölümüne ait bilgileri değiştirebilir.
Gelişmiş dosya yönetimi
Ödev, uygulama ve dosya yükleme işlemleri işletim sisteminin dosya yönetimine bırakılması sistemden kolayca bilgiye ulaşılması anlamına gelir. Her kullanıcıya, işletim sistemi tarafında yetki vermek zor ve zahmetli bir iştir. Bunun yerine, ADYS tüm bilgileri (resimler dahil) veritabanında tutar ve kullanıcıya göre dosya yönetimini sağlar. Bu sayede, bir öğrenci ne diğer dersin notlarını görebilir ne de sistemden diğer öğrencilerin resimlerini ya da dosyalarına ulaşabilir. Ayrıca, GET metodu ile taşınan bilgide şifrelendiği için sistemin hacklenmesi zorlaştırılmıştır.
İntihal tespit sistemi ve Hiyerarşik kümeleme

Ne yazık ki verilen bir ödeve çoğu öğrenci benzer veya tamamen aynı dosyayı göndermektedir. ADYS, gönderilen dosyaları otomatik olarak açıp (.rar veya .zip dosyası da olabilir) benzer ödevleri gruplandırılmış şekilde öğretim üyesi ile paylaşır. Bu gruplama işleminde hiyerarşik kümeleme ve dendrogram (ağaç diyagramı) kullanılarak hangi öğrencinin hangi öğrenci ile yakın ödev yaptığı kolaylıkla tespit edilebilir.  Bu modül sayesinde, öğretim üyesi için ödev değerlendirme süreci hızlandırılmış olur. (Yakında geliştirilen sistem literatürle paylaşılacaktır.)

Uygulamaya erişim için tıklayın.