02.01. ASP.NET Core MVC: Merhaba

Bir ASP.NET Core MVC projesinin kendisine ait bir klasör ve dosya yapısı vardır. Bu bölümde Visual Studio (VS) Code ile bu yapıyı oluşturması anlatılacaktır. Konu anlatılırken Razor Pages bölümden geniş anlatılan konular bu bölümde özet geçilecektir. Eğer bu bölümü daha iyi anlamak istiyorsanız ve Razor Pages bölümünü atladıysanız, Razor Pages bölümünden başlamanızı öneririm.
VS Code’da, boş bir klasörü proje için açın (File -> Open Folder) ve ardından yeni bir Terminal ekranı açın. Aşağıdaki kodu terminalde çalıştırınca klasörler ve örnek dosyalar otomatik oluşacaktır.

Kodu Debug edip çalışıp çalışmadığını test edelim. VS Code Kestrel sunucusu başlatır ve uygulamanızı çalıştırır. ASP.NET Core MVC’de üç Model, Controller, View adında üç klasör bulunur. Şimdi bu yapıyı adım adım çözelim.