06.02. Merhaba React Navigation

Navigation görünümleri nagivation.state tarafından belirtilen bir router ve bir navigation prop alan ve çeşitli ekranları görüntüleyebilen sunum bileşenleridir. Bu sunum bileşenleri 6’a ayrılabilir. Bu bölüm, StackView kullanılarak React Navigation dünyasına merhaba diyeceğiz.

  • StackView : stack tarzı çalışan bir navigasyon bileşeni
    • StackViewCard : Kart destesinden bir kart (gestures kullanır, kısacası bu kütüphaneye ihtiyacı vardır.)
    • Header : Kart stack için başlık görünümü
  • SwitchView : Her seferinde yalnızca bir ekran görüntüleyen ve özellikle kimlik doğrulama akışları için kullanışlı bir navigation.
  • Tabs : Yapılandırılabilir bir sekme değiştirici / sayfalayıcı
  • Drawer – Soldan kayan çekmeceli görünüm (Navigasyon menüsü gizlidir, soldan sağa kaydırma ile açılır)

Sunum bileşenlerinden createStackNavigator fonksiyonunu kullanıp bir Stack Navigator örneği ile bu dünyaya merhaba diyelim. createStackNavigator bir React bileşeni döndüren bir fonksiyondur. Yönlendirmeyi içeren bir ayar bölümüne sahiptir. screens isminde bir klasör açıp AppNavigator.js dosyasını yaratıp aşağıdaki kodları yazalım.

İlk satır, react-navigation kütüphanesi eklenip kullanılacak modüller seçiliyor. İkinci ve üçüncü satırlar, aynı klasörde bulunan .js uzantılı dosyaları eklememizi sağlıyor. Bu dosyalar içinde ekran çıktıları var. AppNavigator değişkeni createStackNavigator dönen değeri tutuyor. Bu Stack uygulamasında Home ve Ekran2 adında iki sayfa mevcuttur. Ardından createAppContainer fonksiyonu içine dönen değer gönderiliyor ve bu dosyanın export edilen default değeri oluyor. Şimdi Home.js dosyasını yaratalım ve bu dosya içinden Ekran2 dosyasının dönen içeriğini görüntüleyelim.

Ekranlar arası dolaşma: Home.js örneği

Bir Button bileşeninin OnPress olayının içine bir arrow fonksiyonu yazalım. Bu fonksiyon “this.props.navigation.navigate(‘Ekran2’)” ifadesi sayesinde Ekran2 sayfasına erişmemizi sağlar. Aynı şekilde Home sayfasına geri dönebilir veya başka sayfalara ulaşabilirsiniz. Stack kelimesi bu bölümde kafa karıştırmış olabilir. Ancak, uygulamayı çalıştırdığımızda üste oluşmuş “<-” şeklinde son geldiğiniz sayfaya gitmenizi sağlayan bir button bileşeni oluşmuştur. Bu Button sayesinde önceki sayfalara dönüş yapabilirsiniz.

Uygulamayı çalışır hale getirme

Ekran2.js oluşturalım.

Kök dizinde ilk çalışan dosya olan index.js dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyelim.

App.js dosyası:

Artık örneği çalıştırabilirsiniz.