04.06. Uygulama: Styling

Style konusunda daha fazla örnek için React Native in Action kitabının 4 ve 5. konusunun kodlarını indirebilirsiniz. Bu örneklere erişmek için tıklayın

Uygulama listesi:

 • 4.1-UsingInlineStyles
 • 4.2-StyleSheet
 • 4.5-and-4.6-Themes
 • 4.7-ProfileCard-Step1-InitialFramework
 • 4.8-BorderStyles
 • 4.9-BorderRadiusCombinations
 • 4.10-ProfileCard-Step2-IncorporateBorder
 • 4.11-Margin
 • 4.12-Padding
 • 4.13-Positioning
 • 4.14-ProfileCard-Step3-Layout
 • 4.15-ProfileCard-Step4-TextComponents
 • 4.16-MonospacedFonts
 • 4.17-ProfileCard-Step5-FontStyles
 • 4.18-LineHeight
 • 4.19-TextStyling
 • 4.20-ProfileCard-Step6-Completed
 • 5.1-ProfileCard-Step7-DropShadows
 • 5.10-Flexwrap
 • 5.2-Scale
 • 5.3-ProfileCard-Step8-Thumbnail
 • 5.4-Skew
 • 5.5-Flexbox
 • 5.6-FlexDirection
 • 5.7-JustifyContent
 • 5.8-AlignItems
 • 5.9-AlignSelf

Figures

 • 5.2-ShadowPropTypesIOS
 • 5.3-Elevation
 • 5.5-Translate
 • 5.7-RotateX
 • 5.8-RotateY
 • 5.9-RotateZ
 • 5.10-TranslateY-TranslateX-Rotate
 • 5.11-TranslateY-Rotate-TranslateX
 • 5.12-BackfaceVisibility