04.03. Text Styling

React Native styling kuralları “Text” bileşeni  içinde uygulanabilir. Burada ufak bir istisna vardır, iç içe Text bileşenleri yazım style’leri birbirinden devralır. Bu bölüm, Text bileşeni üzerinde örnekler içermektedir.

İç içe text bileşenleri ile başlayıp sonuçları inceleyelim.

Text bileşenleri takip ve yorumlamak biraz güç hale geldi. Bu durumda tekrar kullanılabilen bileşenler içinde Text bileşenlerini gruplayabiliriz ve grupladığımız text bileşenlerinden yeni bir bileşen oluşturabiliriz. Örneğin,

HeadLine, BodyCopy, Bold isminde üç yeni bileşenimiz var. Bu bileşenler aslında Text bileşeninin özel durumlarıdır. Örneğin, Bold bileşeni style olarak boldTextStyles.text özelliklerini alır. children parametresi üzerinden Text arasına yazılacak metin verisini alır. Bold.propTypes bölümde children verisinin required (gerekli) olduğu belirtilir. PropTypes kullanılabilmesi içinde en başta sisteme import edilmiştir. Benzer tanımlamalar üç farklı yeni bileşen için yapılmıştır. Bu yapı sayesinde daha yönetilebilir bir yapı elde edebilirsiniz.

Bu bölümde aklımıza style ve children hariç bir özellik gelirse ne olacağı gelir. Örneğin tıklama özelliği veya yepyeni bir özellik eklemeye çalışırsak yukarıdaki kodun genişletilmesi gerekir.

Burada, ES6 ile gelen spread (yayılma) kullanılmıştır. “…otherProps”, children ve style hariç diğer özellikleri işaret eder. Örneğin, OnPress ve numberofLines özellikleri bu sayede kullanılabilmiştir.