01.04. Razor Pages: Scaffolded

Türkçe anlamı olarak iskele kurmak olan scaffolded kelimesi dokunmadım. Bir önceki Model bölümden ürettiğimiz sayfalar CRUD işlemlerini rahat şekilde yapmamızı sağladı. Bu bölümde üretilen dosyalardaki kodlara incelemeye geçiyoruz. 

Bir scaffolled işlemi sonucu 10 dosya oluşur: Index.cshtml, Create.cshmtl, Edit.cshtml, Details.html, Delete.cshtml ve bu dosyaların kontroller dosyaları Index.cshtml.cs, Create.cshmtl.cs, Edit.cshtml.cs, Details.html.cs, Delete.cshtml.cs. Aşağıdaki bölümleri ayrı ayrı inceleyelim.

  • Index
  • Create
  • Edit
  • Details
  • Delete