01.04.05. Razor Pages: Delete

Silme işlemi için bir benzersiz değere ihtiyaç vardır. Bu bilgi yine URL üzerinde taşınabilir. 

Öncelikle Delete.cshtml.cs dosyasını bir inceleyelim.

OnGetAsync metodunda kayıt aranır ve kayıt bilgileri Delete.cshtml üzerine aktarılır ve sayfada gösterilir. Sayfadan bir POST işlemi geldiğinde OnPostAsync(int? id) metodu çalışır. Eğer URL üzerinde gelen id null değilse FindAsync kayıt aranır ve Movie nesnesi oluşturulur. Eğer Movie nesnesi boş değilse _Context içindeki Movie, Remove metodu ile silme harekete geçirilir. Daha sonra await _context.SaveChangesAsync() metodu ile silme işlemi fiziksel olarak ta gerçekleştirilir. Silme işlemi bittikten sonra Index sayfasına yönledirme söz konusudur.